dilluns, 3 de febrer del 2014

Cronològic de Francesc de Paula Santonja i Camprodon

En Francesc de Paula representa la tercera generació de Santonges a la ciutat de Barcelona. El progressiu ascens social i econòmic de la família des de l'arribada a finals del segle XVIII es consolida en aquesta etapa. Prova d'això és la participació de la companyia “Fco Santonja i Fills” en les Exposicions Universals de Londres 1862 , París 1867 i Barcelona 1888.