dilluns, 7 d’agost del 2023

Els orígens de la família Planells

 Les històries familiars es van perdent amb el pas del temps i de les generacions. La majoria només som capaços de recordar el que els va passar als avis i en algun cas als besavis. La història dels avantpassats  queda oblidada i som incapaços d’explicar als nostres fills i nets quins son els nostres orígens. La desmemòria en la majoria dels casos és pur desinterès i manca de curiositat i, en algun altre cas, pot ser la temença de destapar antics conflictes familiars, segurament no superats.

Un dels resultats més sorprenents de la nostra recerca és que podem situar l’origen de la família Planells a la vila de Banyoles del segle XVIII. Aquesta població, després d’uns segles de decadència, va experimentar un gran desenvolupament econòmic i demogràfic, gràcies en part, als treballs relacionats amb els teixits. En aquesta època, hem pogut saber de l’existència del matrimoni format per Carles Planells i Maria Sabater. No sabem a què es dedicaven, però pel lloc on vivien i per l’ofici que més endavant van exercir els seus fills, podem suposar que treballaven en el tèxtil. 

Postal antiga de Banyoles
Del matrimoni, només tenim notícia d’un fill, en Francesc Planells Sabater, nascut a Banyoles. No sabem  quan aquest arriba a Barcelona, però hem pogut saber que una filla seva, l' Isabel Planells Tarter, hi neix l'any 1797. Era la primera generació de Planells a la ciutat, en un moment de gran creixement demogràfic que va fer passar dels 30.000 habitants de l’any 1717 fins als 130.000 de finals del segle XVIII. La revolució industrial que va tenir lloc a Catalunya amb la demanda de mà d’obra, sobretot en el sector tèxtil, va atreure moltes persones a la recerca d’un futur millor. Per tant, no és casualitat l’arribada d'aquesta família.

Gravat Barcelona s XVIII
Planells Sabater, Francesc (? – 1842 aprox) 
L’any 1797, el matrimoni format per Francesc Planells Sabater, “almacenista de tejidos” natural de Banyoles, i per Francisca Tarter, natural de Moià, va tenir la seva filla Isabel. Aquesta és la primera evidencia  dels Planells a Barcelona. Més endavant, l’any 1804, els va néixer un altre fill, el Josep Planells Tarter, l' artífex principal de la nissaga que s'estableix a la ciutat i que arriba fins als nostres dies. 

En Francesc va ser probablement el primer Planells que va arribar a la ciutat, fet que va aplanar el camí perquè la següent generació pogués assentar-s’hi amb certes garanties d’èxit. El moment triat era del tot adequat. Després de viure per poc temps als carrers d’Estruch i posteriorment Flassaders, es va traslladar definitivament al carrer de Tantarantana, on va viure i tenia un magatzem de teixits. 

Tenim poques dades dels seus negocis, però li va anar bé i va deixar en bona posició els seus fills, fins que al voltant de l’any 1842 moria al carrer de Tantarantana, enmig dels bombardejos a la ciutat ordenats pel general Espartero.


Bombardeig Barcelona 1842
Sapiens.cat


Mariona Vidal Planells, Joan Anton Vidal Planells i Miquel Playà Ventura